Uusi urasi varhaiskasvatuksessa: Enemmän kuin pelkkä työ — mahdollisuutesi muokata tulevaisuutta!

Meillä pääset osaksi moniam­ma­til­lista yhteisöä, jossa yhdis­tyvät ammat­ti­tai­toinen pedago­giikka ja luova oppiminen. Tarjoamme jatkuvia koulu­tus­mah­dol­li­suuksia, tukien ammatil­lista kehitystäsi. Löydä paikkasi varhais­kas­va­tuksen parissa Valkea­kos­kella!

Lastenhoitaja, sosionomi, avustaja: Mikä on seuraava unelmaroolisi?

Testaa mikä polku sopisi sinulle, alle 5 minuu­tissa!

Yhdessä paremman opetuksen puolesta: Liity innostavaan tiimiimme!

Terve­tuloa Valkea­kosken kaupungin varhais­kas­va­tuksen sydämeen – missä lapsen hyvin­vointi, oppiminen ja kasvu ovat keskiössä. Täällä tarjoamme lapsille turval­lisen ja inspi­roivan ympäristön, jossa jokainen lapsi voi kehittyä omien kykyjensä ja kiinnos­tus­tensa mukaan. Meidän tehtä­vämme on ohjata lapsia heidän ainut­laa­tui­sella oppimis­po­lullaan.

Valkeakoski Varhaiskasvatus - Ura 8